Служби Інтернету - це системи, що надають послуги користувачам Інтернету. До них відносяться: електронна пошта, WWW, телеконференції, списки розсилки, FTP, IRC, а також інші продукти, що використовують Інтернет як середу передачі інформації.

 Послуги, що надаються Інтернетом, можна розділити на дві основні категорії.
 1. Відкладені (off - line) - основною ознакою цієї групи є наявність тимчасової перерви між запитом та отриманням інформації.
 2. Прямі (on - line) - характерні тим, що інформація за запитом повертається негайно. Якщо від одержувача інформації потрібна негайна реакція на неї, то така послуга носить інтерактивний характер.
 

Електронна пошта

 Найпершою і найпоширенішою службою Інтернету є електронна пошта (e - mail). Ця служба надає послуги відкладеного читання. Користувач посилає повідомлення, і адресат отримує його на свій комп'ютер через деякий проміжок часу. Електронний лист складається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шляху проходження по мережі і т. д.), і вмісту листа.
Електронний лист можна постачити цифровим підписом і зашифрувати  Швидкість пересилання складає в середньому кілька хвилин. При цьому вартість електронної пошти мінімальна і не залежить від відстані. Основними достоїнствами електронної пошти є простота  дешевизна і універсальність. Створення сайтів Ужгород є послуга якою користуються всі юзери, що підключені до мережі Інтернет. Фірма, що надає послуги також настроює електронну пошту на персональному комп'ютері.

 Телеконференції

 Телеконференції - друга за поширеністю служба Інтернету, що надає відкладені послуги.
 Служба телеконференцій складається з безлічі тематичних телеконференцій - груп новин (newsgroup), підтримуваних серверами новин. Сервер новин - це комп'ютер, який може містити тисячі груп новин найрізноманітніших тематик. Кожен сервер новин, отримав нове повідомлення , передає його всім вузлам, з якими він обмінюється новинами. Група новин - це набір повідомлень з певної теми. Новини розподілені за ієрархічно організованими тематичними групами, й ім'я кожної групи складається з імен підрівнів. Наприклад, конференція comp.setup належить групі «комп'ютери», підгрупі «операційні системи», конкретніше - системі Linux, а саме - її установці.

 Існують як глобальні ієрархії, так і ієрархії, локальні для якої організації, країни або мережі. Набір груп, одержуваних сервером телеконференцій, визначається його адміністратором і їх наявністю на інших серверах, з якими даний сервер обмінюється новинами.

 Доступ до груп новин здійснюється через процедуру підписки, яка полягає у вказівці координат сервера новин і вибору цікавлять користувача груп новин. Слід зауважити, що кожен сервер новин має певний набір конференцій, і, якщо цікавить тематика на ньому не знайдена, можна спробувати використовувати інший сервер. Дана процедура, а також робота з групами новин здійснюється за допомогою програмного забезпечення, що підтримує ці функції, наприклад, широко поширеним додатком компанії Microsoft - Outlook Express.
 

В обговоренні теми телеконференції може брати участь безліч людей, незалежно від того, де вони знаходяться фізично. Звичайно, хоча це і не є правилом, за порядком у конференціях стежать спеціальні люди, так звані модератори. У їх обов'язки входить підтримка порядку в конференції у відповідність до встановлених в ній правилами поведінки та її тематикою.

 Поряд з описаною формою служб телеконференції широкого поширення набули WWW- телеконференції, також звані форумами. Відмінність полягає в тому , що вони працюють через web - інтерфейс, і розміщаються не централізовано на серверах новин, а на web -сайтах.
 

Списки розсилки

 Списки розсилки (mail lists) - служба, яка не має власного протоколу і програми- клієнта і працююча виключно через електронну пошту.
 Ідея роботи списку розсилки полягає в об'єднанні під однією адресою електронної пошти адрес багатьох людей - передплатників списку розсилки. Коли лист посилається на цю адресу, повідомлення отримують всі передплатники даного списку розсилки. Ведучими списку розсилки, як правило, є люди, що добре володіють його тематикою. Вони відповідають за підготовку та розсилку чергових випусків. Одержувачами листів є люди, власноруч підписалися на список. Крім того, у них є право і можливість у будь-який момент скасувати свою підписку.
 

Існують відкриті розсилки (для всіх бажаючих), закриті (для людей певного кола), безкоштовні (існуючі за рахунок ентузіазму творців, спонсорської підтримки, платних рекламодавців) і платні. Платними займаються працівники веб-студій, наприклад особи, що надають послугу розробка сайтів ужгород можуть укласти договір і на створення розсилки.

 Залежно від числа передплатників список розсилки обслуговується на сервері програмами різної складності. Ці програми можуть забезпечувати або не гарантувати повну функціональність, яка полягає в автоматичній підписці клієнтів і прийомі їх відмови від підписки, перевірці коректності електронних адрес, веденні архіву повідомлень, обробці поштових помилок підтримки роботи в режимі дайджесту (коли передплатник отримує не кожне повідомлення окремим листом, а всі повідомлення за якийсь термін в одному листі), перевірці повідомлень адміністратором списку перед розсилкою і т. д.