1 вересня 2018 року почала працювати Нова Українська Школа. Створена концепція освіти передбачає нові способи викладання, головними напрямками у ній будуть дитиноцентризм, тобто спрямування на особистість дитини, процес розвитку ключових компетентностей, підхід індивідуального характеру до навчання та рівність освіти для всіх громадян.

Якщо говорити про розроблену низку компетентностей, та їх мета у тому, щоб сформувати якісно нову особистість, яка в перспективі буде легко пристосовуватися до світу сучасних напрацювань та технології, буде затребувана на ринку працевлаштування. Головними компетентностями вважають такі:

  • інформаційно-цифрова (у ній переважає процес володіння технологіями інформаційного, комунікаційного характеру, змога керувати інформаційними процесами та будуть присутні вміння до кібернетичної безпеки);

  • змогу навчатися впродовж усього життя (в ній будуть визначатися цілі на існування, будуть вчити правильному підходу у використанні тих ресурсів, що є в наявності, процесам оцінювання власних результатів та способів, щоб їх вдосконалити);

  • ініціатива та підприємливість (у них навчатимуть створювати унікальні ідеї та спроби втілити їх у життя, будуть вчити постійно розвиватися не лише як особистість, а ще й приносити вагому користь суспільству);

  • вчитися спілкуватися іноземними мовами (тут буде розширюватися кордон діяльнісних процесів, буде надано доступ до інформаційних напрацювань та нових матеріалів, тому що світ перейшов на зв'язки міжособистісного характеру у цілому світі) а також інші.

Партнерство педагогічного спрямування є одним з найголовніших аспектів концепції.

Педагог повинен бути дитині другом, наставником. Він має підтримувати дружні стосунки не лише з дитиною, а й її родиною, дізнаватися про неї все більше детальної інформації. В результаті з це буде позитивно сприяти кращому процесу навчання, створенню індивідуального програмного забезпечення для навчання дитини, звісно ж в залежності від її особливостей, розвитку здібностей, дасть можливість попередньо виявити, якщо будуть проблеми та створити дії, щоб вчасно їх скоригувати або й взагалі усунути.

Вмотивованість педагога – це один з важливих факторів успішного навчання, тому що роботи стає в рази більше, діти приходять абсолютно різними і для кожного треба розробити окремий власний підхід.

Усі ці фактори роблять неможливим процес використання традиційної моделі освітнього спрямування. Саме тому виникають питання для того, щоб мотивувати педагогічних працівників. В основному це залежить від розмірів заробітної платні, премій, заохочень тощо. Основна увага в цьому питанні приділяється навчанню та розвитку педагога для того, щоб він міг виконувати нові ролі і бути коучем, фасилітатором, тьютором чи модератором.

В даній концепції педагог це не просто педагог. А саме тому створюють спеціальні навчальні програми курсового навантаження, веб-тренінги та майстер-класи для того, щоб підвищувати кваліфікацію, якісніше сприймати та осягати нові завдання. Нова Українська Школа займається визначенням орієнтації безпосередньо на особистість учня, а саме тому під час процесу навчання повинні враховуватися вікові особливості класного колективу, психологічні аспекти розвитку. Педагог повинен володіти всіма можливими знаннями. Задача психологів та дитячих нейропсихології допомагати педагогу у цьому надважкому завданні. Шкільні заклади повинні розкривати потенціальні можливості дітей, творчі здібності, ставитись до неї неупереджено та справедливо. Відношення повинно бути до всіх однаковим

Концепція Нової Української Школи передбачає нову систему оцінок. Вона буде відходити від карального способу. На своїй меті буде спиратися на ті принципи, які будуть розвивати формування аутентично-заохочувальних процесів, які повинні залишатися анонімними, виключно для учнів та їх родин.

Школа сучасності вже має нове середовище. Для освіти ідеї Нової Української Школи – це процес повної перебудови формату класних приміщень, розміщення парт одиничного вигляду, які будуть легко пересуватися для того, щоб працювати групами, будуть створювати зони для відпочинку, будуватися та створюватися комфортні, безпечні умови для дітей з обмеженими можливостями тощо. Все повинно бути яскравого забарвлення та сприяти навчанню ігрового формату.

Інформація он-лайн бібліотеки розділу налічує в собі безліч напрацювань для педагогічних працівників про умови нової програми та структуру проведення занять, описано їх тематичну характеристику, планові конспекти, що розписані на кожен тиждень та інші різноманітні цікаві методичні розробки.
Джерело https://vseosvita.ua